Title programpost

sted
When: Tuesday april 5th, 13:00–15:00
Language: English
Participating on this event

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Barn bokbader en forfatter! I løpet av høsten skal skoleklasser fra Røyslimoen og Vingar ha høytløsning i klasserommet av boka Lappjævel av Kathrine Nedrejord. I etterkant skal de jobbe med forskjellige temaer fra boka de har hørt, og komme fram til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. Representanter fra klassene velges ut til å være spørsmålsambassadører, og utgjør et panel som skal bokbade forfatteren på scenen fra Litteraturhus Lillehammer. Vær klar for et annerledes og spennende bokbad!

Title programpost

sted
When: Tuesday april 5th, 13:00–15:00
Language: English
Participating on this event

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Barn bokbader en forfatter! I løpet av høsten skal skoleklasser fra Røyslimoen og Vingar ha høytløsning i klasserommet av boka Lappjævel av Kathrine Nedrejord. I etterkant skal de jobbe med forskjellige temaer fra boka de har hørt, og komme fram til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. Representanter fra klassene velges ut til å være spørsmålsambassadører, og utgjør et panel som skal bokbade forfatteren på scenen fra Litteraturhus Lillehammer. Vær klar for et annerledes og spennende bokbad!

Title programpost

sted
When: Tuesday april 5th, 13:00–15:00
Language: English

Barn bokbader en forfatter! I løpet av høsten skal skoleklasser fra Røyslimoen og Vingar ha høytløsning i klasserommet av boka Lappjævel av Kathrine Nedrejord. I etterkant skal de jobbe med forskjellige temaer fra boka de har hørt, og komme fram til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. Representanter fra klassene velges ut til å være spørsmålsambassadører, og utgjør et panel som skal bokbade forfatteren på scenen fra Litteraturhus Lillehammer. Vær klar for et annerledes og spennende bokbad!

Participating on this event

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Title programpost

sted
When: Tuesday april 5th, 13:00–15:00
Language: English
Participating on this event

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Jens Stoltenberg

Global something free expression, company name inc

Barn bokbader en forfatter! I løpet av høsten skal skoleklasser fra Røyslimoen og Vingar ha høytløsning i klasserommet av boka Lappjævel av Kathrine Nedrejord. I etterkant skal de jobbe med forskjellige temaer fra boka de har hørt, og komme fram til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. Representanter fra klassene velges ut til å være spørsmålsambassadører, og utgjør et panel som skal bokbade forfatteren på scenen fra Litteraturhus Lillehammer. Vær klar for et annerledes og spennende bokbad!