23.februar inviterte World Expression Forum (WEXFO) til seminar i Brussel om ytringsfrihet, demokrati og unges deltakelse i det offentlige rom. WEXFO er en årlig internasjonal kongress og møteplass i Lillehammer som samler aktører fra hele verden som jobber med ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. WEXFO støttes av Lillehammer kommune og Innlandet fylkeskommune. 

WEXFO startet opp sin aktivitet for litt under to år siden. De har allerede et bredt nettverk internasjonalt, men ønsker å bli bedre kjent med relevante europeiske aktører og utforske muligheter for samarbeid. 

Innledningsvis fikk deltakerne siste nytt om ytringsfrihet og demokrati i Europa. Salen fikk oppdateringer fra Álvaro González Pérez fra European Youth Forum, som delte kunnskap om ungdoms deltakelse i Europa. Ifølge European Youth Forum, som representerer ungdomsorganisasjoner fra hele Europa, opplever rett under 40% av ungdomsorganisasjoner at det er vanskelig å få tilgang til informasjon fra myndighetene, og 1/3 av ungdomsorganisasjoner at de opplever det som vanskelig å få en plass rundt bordet i politiske beslutningsprosesser.

Sofia Karttunen fra EU-kommisjonens Generaldirektorat for EUs digitale agenda (DG CNECT) presenterte EU-kommisjonens forslag om European Media Freedom Act som skal styrke uavhengigheten til europeiske medieorganisasjoner. Francisco de la Torre Francia fra Generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD) presenterte prosjektmuligheter i Horisont Europa-programmet for forskning og innovasjon innen demokrati og ytringsfrihet.

Blant øvrige deltakere i seminaret var helt sentrale europeiske aktører som Goethe Instituttet, BOZAR Centre for Fine Arts, og European Partnership for Democracy m.fl.

Stor satsing på unges ytringsfrihet 

Direktør i WEXFO, Kristenn Einarsson, gav en introduksjon til WEXFO og deres visjon om å samle ytringsfrihetsforkjempere i et globalt fellesskap og styrke nye generasjoners frihet, trygghet og evne til å uttrykke seg. Med seg hadde han prosjektleder Anne-Thea Haavind og 15-årige Snorre Fostervoll fra ungdomskomiteen i WEXFO Youth initiativet som omfatter flere prosjekter og satsinger relatert til ungdom og ytringsfrihet. De poengterte blant annet at unge føler at terskelen for å ytre seg er høyere i dag, og at mange derfor frastår fra å delta i det offentlige rom. 

WEXFO 2023 går av stabelen 22-23. mai i Lillehammer og har i år en egen ungdomsfestival laget av ungdom for ungdom. For å sitere Snorre, så er det viktig å promotere unges deltakelse fordi ‘unge vet ikke alt, men det gjør ikke de eldre heller’. 

 

Dette skriver Oslo Region, European Office. Les saken her