WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

TRE STEG MOT Å HA EN DIALOG

Formål: Bygg opp trygghet til å ytre seg i klasserommet.

Rom: I klasserommet/ en gymsal/ utendørs på et stille sted, der alle sitter i en sirkel.

Utstyr: Tavle eller flipover som læreren kan skrive på. Gule lapper. 

Tid: 60 min.

1. Få elevene med på å skape spørsmålet de skal ha dialog om (15 min) 

Hvilket spørsmål engasjerer dere mest rundt temaet ytringsfrihet? Her kan elevene få forslag til dialogspørsmål de må velge blant og bli enige om, for eksempel:

  • A: Hvor går grensa mellom hva som er greit å si og ikke?
  • B: I hvilken grad kan ungdom ytre seg og påvirke dagens samfunn? (på skolen/ i samfunnet)
  • C: Annet eksempel fra lærer…?
  • D: Ønske fra elevene…?

Hver elev skriver på en gul lapp hvilket spørsmål de ønsker å ha dialog om. Læreren teller opp og avgjør.

2. Idémydring om ulike standpunkter i spørsmålet/dilemmaet de har valgt å utforske (15 min)

Spør elevene: Hvilke standpunkter kan finnes i dette spørsmålet? La elevene rekke opp hånda og komme med forslag, som de ikke trenger å “stå for” selv.
F.eks. hvis spørsmål A er valgt: “Ytringsfrihet betyr at det ikke finnes noen grense, alle har rett til å si akkurat det de mener.”

(Selv om vi vil at elevene skal kunne utfordres til å si sine meninger, så vet vi at det ikke funker hvis de utfordres til det for tidlig (Oulton, 2015). Vi må forstå at elevene ikke bare driver med argumentasjon, men med selvpresentasjon. For å ufarliggjøre/gjøre det lettere å delta, kan man begynne med å utforske posisjoner/synspunkter på «en armlengdes avstand», uten at elevene trenger å knyttes til standpunktene og argumentasjonen de framfører. Dette gjør det lettere å se flere sider av en sak uten at det blir for personlig.)

3. Kjør dialog i plenum, der alle snakker ut i fra seg selv (30 min). Bruk enten øvelsen 4 hjørner eller Legoøvelsen.

ALTERNATIV 1

4 hjørner

ALTERNATIV 2

Legoøvelsen