WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

FILOSOFISK SPEED DATE

Formål: Få kjenne på hva dialog kan gjøre med en. Få øvelse i å ytre tanker og meninger, samt i å tørre å ytre seg. Få øvelse i å lytte på en måte som kan gi nye perspektiver.

Rom: Kan foregå i et klasserom der pultene er ryddet inntil veggen, eller i en gymsal (eller ute) der elevene sitter på gulvet (eller på bakken).

Utstyr: Evt. stoler

Tid: 15 min.

Elevene setter seg på to linjer vendt mot hverandre, slik at alle blir sittende rett overfor (og ansikt-til-ansikt med) en annen, med litt avstand til parene på hver side. 

Læreren gir beskjed om at hen vil stille dem et spørsmål, som de skal besvare/snakke om til partneren sin. Den ene skal begynne med å snakke/fortelle i ett minutt, mens den andre bare skal lytte, uten å si noe eller avbryte. På signal fra læreren skal de to elevene bytte roller. 

Når begge har snakket i ett minutt skal den ene rekken flytte seg én plass mot høyre, mens den andre blir sittende. Øvelsen gjennomføres 3 ganger.

Spørsmål: Hva betyr ytringsfrihet for deg? (Du kan velge om du vil snakke om begrepet eller hva det betyr for deg personlig.) Gi elevene et minutt til å tenke seg om før du setter i gang samtalene.

Metasamtale i plenum etterpå: Hva skjedde i dere og med dere i løpet av denne øvelsen?
(IKKE snakk om innholdet i samtalen/ hva som ble sagt. Begynn kun med dette åpne spørsmålet, men følg opp hvis nødvendig: Hvordan opplevde du det å snakke? Hvordan opplevde du det å lytte uten å få lov til å si noe? Forandret du det du selv sa etter hvert som du hadde hørt de andre sine tanker?)

Neste øvelse: Bli enige om prinsipper for samtalefellesskapet