WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

BLI ENIGE OM PRINSIPPER FOR SAMTALEFELLESSKAPET

Formål: Skape en trygg ramme for samtalen gjennom å utvikle normer sammen.

Rom: I klasserommet/ en gymsal/ utendørs på et stille sted, der alle sitter i en sirkel.

Utstyr: Tavle eller flipover som læreren kan skrive på

Tid: 10 min.

Spør elevene: I dialog ønsker man at alle skal føle seg likeverdige, at det skal kjennes trygt å dele sine meninger og erfaringer, og at alle skal få lyst til å delta/dele. Hva skal til/ hvilke kjøreregler kan hjelpe oss å oppnå dette? Hva skal til for at DU skal føle det trygt å “by på deg selv”?

Elevene skal sammen foreslå regler for oppførsel og kommunikasjon. Eksempler kan være: 

  • Ikke avbryt andre mens de snakker
  • Hvis man er uenig, ikke debattér/argumenter imot, men still spørsmål
  • Rekk opp hånden/vent på tur
  • Lytt for å prøve å forstå – vær nysgjerrig
  • Det er ok å være uenige, men det er ikke lov å «angripe» personen/gi personlig kritikk
  • Vær saklig – hold deg til temaet
  • Snakk fra egen erfaring – ikke fortolk eller anta andre menneskers/gruppers følelser, motivasjoner, opplevelser
  • Det er ok å si pass – ok å observere og ikke delta, hvis det oppleves som ukomfortabelt

Spør deltakerne om alle kan alle stå inne for de kjøreregler som har blitt foreslått?
Gjør oppmerksom på at de kan komme med forslag/legge til flere undervegs.
La kjørereglene bli hengende synlig på veggen.

 

Etter denne øvelsen anbefaler vi en pause på ca. 15 min. 

Neste øvelse: Tre steg mot å ha en dialog.