WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

PILOT

Hvorfor vegrer mange unge seg for å ytre seg? Hva trengs for å ivareta de unges ytringsrom? WEXFO har i samarbeid med Nansen Fredssenter, Dembra og lærere i Lillehammerskolen utarbeidet en pilot om ytring og ytringsfrihet for ungdomstrinnet. Opplegget består av tre deler som ser på hvordan man kan ivareta de unges ytringsrom ved å skape gode samatalefellesskap i klasserommet og ved å ta i bruk alternative uttrykksformer.

Piloten tar utgangspunkt i utfordringene som beskrives i rapporten Hvordan står det til med ytringsfriheten til ungdom og unge voksne i Norge? , utarbeidet av Ungdommens Ytringsfrihetsråd i 2021.

 

Til læreren:

DEL 1

Trygt samtalefellesskap i klasserommet (120 min)

– som en grunnstein for å tørre å uttrykke seg også på andre arenaer.

DEL 2

Kunst og kultur som uttrykksform (75 min)

Introdusere alternative uttrykksformer for elevene, la dem prøve og bli inspirert

DEL 3

Handlekraft!

Hva vil din skole gjøre for å styrke elevenes ytringsfrihet?