WEXFO

Del 1: Trygt samtalefellesskap i klasserommet (120 min)

Introduksjon til temaet og prosjektet

1. STOPP – GÅ oppvarmingsøvelse

Formål: Oppvarming, fokus, gruppedynamikk, bli bedre kjent. 

Rom: Stort rom helst uten møbler. Gjerne gymsal/aula.

Utstyr: Ingenting.

Tid: 15 min.

2. Filosofisk speed date

Formål: Få kjenne på hva dialog kan gjøre med en. Få øvelse i å ytre tanker og meninger, samt i å tørre å ytre seg. Få øvelse i å lytte på en måte som kan gi nye perspektiver.

Rom: Kan foregå i et klasserom der pultene er ryddet inntil veggen, eller i en gymsal (eller ute) der elevene sitter på gulvet (eller på bakken).

Utstyr: Evt. stoler

Tid: 15 min.

3. Prinsipper for samtalefellesskap

Formål: Skape en trygg ramme for samtalen gjennom å utvikle normer sammen.

Rom: I klasserommet/ en gymsal/ utendørs på et stille sted, der alle sitter i en sirkel.

Utstyr: Tavle eller flipover som læreren kan skrive på

Tid: 10 min.

4. Tre steg mot å ha en dialog

Formål: Bygge opp trygghet til å tørre å ytre seg i klasserommet.

Rom: I klasserommet/ en gymsal/ utendørs på et stille sted, der alle sitter i en sirkel.

Utstyr: Tavle eller flipover som læreren kan skrive på. Gule lapper. 

Tid: 60 min.

Klimaaktivist Penelope Lea, leder i Elevorganisasjonen Innlandet Jade Hauan og artist Makosir har alle brukt stemmen sin på ulike arenaer i samfunnet. Hør hvordan de opplevde det å ytre seg da de gikk på ungdomsskolen.