WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

LEGOØVELSEN

Formål: Bli tryggere på å ytre seg, samt bli mer bevisst på hva man ønsker å bidra med i samtalen.

Rom: I klasserommet/ en gymsal/ utendørs på et stille sted, der alle sitter i en sirkel.

Utstyr: Legoklosser (helst Duplo/store klosser) i 4 ulike farger. Gjerne et Lego byggebrett, men et hardt underlag å bygge på er tilstrekkelig. Evt. stoler å sitte på. 

Tid: Min. 20 min.

Læreren begynner øvelsen med å stille et spørsmål, gjerne formulert ut fra en av påstandene beskrevet i øvelsen “Fire hjørner”. (F.eks. “Bør retten til å ytre seg ha noen grenser?” eller “Hvem har skylden hvis ungdom ikke blir hørt av de som bestemmer i samfunnet?”)
Forklar at elevene må rekke opp hånda for å få ordet, og at de må gi en begrunnelse for svarene de har lyst til å gi. Gi én elev muligheten til å si noe først, og forklar at elevene som videre får ordet må velge en Legokloss som de skal sette på det felles byggverket, og at de må velge farge ut ifra hva de ønsker å bidra med i samtalen:

 

Forslag til fargekoder:

🟢=enig

🔴=uenig

🔵=ny tanke/nytt innspill

🟡=stille spørsmål

Du er nå ferdig med del 1 av undervisningsopplegget.

Klikk her for å komme til del 2.

Klikk her for å komme tilbake til start.