WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

DIKT

Formål: Bli kjent med og få prøve dikt som uttrykksform.

Utstyr: Blått og grønt papir som klippes til mindre lapper. Alle på gruppa skal ha 3 blå og 3 grønne lapper. Bilder om temaet ytringsfrihet (lastes ned på wexfo.no) legges på bordet til hver gruppe. To pappesker som lærer bruker til å samle inn lappene. 

Rom: Gruppebord og stoler.

Tid: Ca 30 min.

  •  Hver enkelt på gruppa får tre grønne og tre blå papirlapper. 
  • Gi elevene ett minutt til å se på artiklene og bildene rundt temaet ytringsfrihet (bildene har dere fått tilsendt på forhånd). 
  • På hver av de tre blå lappene skal de individuelt skrive et substantiv på noe av det de så på eller leste om. Hver lapp skal ha hvert sitt substantiv. 
  • På hver av de grønne lappene skal de skrive et adjektiv for hver lapp. Også inspirert av artikkelen eller bildene de så på. 
  • Alle grønne lapper skal i en boks og de blå i en annen boks. Alle gruppene som jobber med dikt skal bruke samme boksen. 
  • Gruppene velger tre grønne og tre blå lapper fra boksene. Samarbeid om å lage ett dikt med minst tre setninger som handler om ytringsfrihet. De kan legge til de ordene de vil, men diktet må inneholde ordene fra lappene de har valgt. Diktet bør også ha med seg noen av ordene fra fellestrekkene de snakket om i forrige oppgave. 
  • Diktene presenteres for klassen. 

Visning av resultatene til resten av klassen:  maks 2 min. per gruppe.  

Ta en runde med elevene og snakk om det som ble vist frem. La det være frivillig for de som fremførte om de vil forklare meningen og tanken bak det de fremførte, eller ikke.

Du er nå ferdig med del 2 av undervisningsopplegget.

Klikk her for å komme til del 3.

Klikk her for å komme tilbake til start.