WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

SKULPTUR

Formål: Bli kjent med og få prøve skulptur som uttrykksform.

Utstyr: Ingenting er nødvendig, men de kan bruke ting de finner i rommet/på skolen. 

Rom: Kan gjøres hvor som helst. Bør være i et annet rom enn de som tegner og skriver dikt da det kan bli mye lyd og latter.  

Tid: ca. 30 min.

  • Den første på gruppa lager en figur med kroppen som uttrykker det de snakket om i gruppediskusjonen. 
  • De neste fortsetter på førstemann sin figur med elementer som viser et annet aspekt av temaet, eller utfyller førstemann sitt budskap. 
  • Få læreren til å ta bilde av ferdig skulptur. Gruppa ser på bildet og reflekterer over hva de ser. 
  • Gjør det på nytt med endringer som kan gjøre den bedre. Bildet presenteres til resten av klassen i oppsummeringen. 
  • Gruppen kan også som et alternativ filme en bevegelsessekvens på inntil ett minutt.

Visning av resultatene til resten av klassen:  maks 2 min. per gruppe.  

Ta en runde med elevene og snakk om det som ble vist frem. La det være frivillig for de som fremførte om de vil forklare meningen og tanken bak det de fremførte, eller ikke.

Du er nå ferdig med del 2 av undervisningsopplegget.

Klikk her for å komme til del 3.

Klikk her for å komme tilbake til start.