WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

VISUELL KUNST

Formål: Bli kjent med og få prøve visuell kunst som uttrykksform.

Utstyr: Tegneark, fargeblyanter. 

Rom: Elevene sitter på gulvet i starten. Fint med pulter tilgjengelig når de skal tegne. Kan gjøres ute eller inne. 

Tid: Ca. 30 min.

  • Finn en partner og sitt rygg mot rygg (tre i en trekant hvis gruppen har bare tre elever).
  • Førstemann (A) snakker i to minutter om hva som er bra med ytringsfriheten og hva han/hun selv vil bruke den til. Hvis det er vanskelig å komme på noe kan de fortelle om en person som har inspirert de som har brukt stemmen sin, og som de ser opp til. Oppmuntre de til å beskrive, ikke bare liste opp. Partner (B) lytter aktivt med ører, øyne og hjerte. 
  • Bytt.
  • Begge/alle tre tegner det de følte når den andre snakket. Det skal ikke være en tegning av beskrivelsen, men hva de følte når den andre snakket. 
  • Etterpå deler de tegningene med hverandre. Hvis de ønsker det vises de til resten av klassen, evt. kan de henges opp på veggen samlet. 

Denne øvelsen er også fin for å bygge bedre relasjoner i en klasse og for å trene i aktiv lytting. Det er også en trening i å oversette emosjonelle følelser til form og farge noe som hjelper de å kjenne igjen og takle ulike følelser.

Visning av resultatene til resten av klassen:  maks 2 min. per gruppe.  

Ta en runde med elevene og snakk om det som ble vist frem. La det være frivillig for de som fremførte om de vil forklare meningen og tanken bak det de fremførte, eller ikke.

Du er nå ferdig med del 2 av undervisningsopplegget.

Klikk her for å komme til del 3.

Klikk her for å komme tilbake til start.