WEXFO

Ytringsfrihet i ungdomsskolen

GRUPPESAMTALE

Formål: Bli kjent med og få prøve ulike uttrykksformer

Utstyr: Lapper som elevene skal trekke med valgene VISUELL KUNST, SKULPTUR, DIKT.

Rom: Klasserom/muligheter for å jobbe i grupper. 

Tid: 15 min.

Del klassen inn i grupper på fire (tre i en gruppe hvis det ikke går opp). Utfordre elevene til å individuelt tenke over om det er noe de mener, eller står for som de synes er vanskelig å si høyt/ å dele. Gå så over i gruppearbeid.

Viktig å kun forklare ett steg om gangen. Ikke avslør at de skal uttrykke seg kunstnerisk før siste steg, ellers blir det fort overveldende og skummelt. 

  1. Tenk på en gang da du ønsket å uttrykke meningen din, men opplevde å bli sensurert sensurert/tråkket på/overhørt/utsatt for hersketeknikk (2 min individuelt).
  2. Del med gruppa hva som kjennetegnet den situasjonen. Man trenger ikke å si til gruppa HVA det er, men hvorfor det er vanskelig (5 min). 
  3. Bli enige på gruppa om noen fellestrekk som kjennetegner situasjonene (5 min). 
  4. Presenter det kunstnerisk: Alle gruppene trekker hvert sitt kort fra lærer med ett kunstuttrykk på: Visuell kunst, skulptur/bevegelsessekvens eller dikt.